Om Værstasjonen

Denne værstasjonen ble etablert av CKB fjerndrift AS i samarbeid med Aspecto Norge AS (Network Norway forhandler) for Bardu Jeger og Fiskerforening.
Stasjonen driftes av BJFF v/Stian Strømseth

Værstasjonen står på Bardu Jeger og Fiskerforenings hytte på Altevatn i Bardu, Norge.

Teknisk

Værstasjonen er en Davis Vantage Pro II med temperaturmåler, luftfuktighetsmåler, barometer, vindmåler og nedbørsmåler.
Vi bruker Weather Display programvare for å oppdatere websiden.
Webkameraet er et Vivotek IP7330

Værdataene på denne siden oppdateres hvert 2. minutt. I tillegg sender vi værdata til WeatherUnderground hvert 15. minutt.
Bildet fra webkameraet oppdateres hver hele time

Vi baserer oss på kommunikasjon via mobilnettet

Vi kan ikke påregne 100% stabilitet da det kan forekomme strømbrudd, brudd i mobilnettet eller det kan skje andre tekniske feil med utstyret. Siden værstasjonen står på fjellet vil det kunne ta tid før feilen blir reparert. Vi gjør en nullstilling av datamaskinen to ganger i døgnet og tiden for sist oppdaterte værdata står alltid på websiden.

OBS!
Vi har ikke utstyr til å måle nedbør i form av snø, så nedbøren som registreres er enten i form av snø som smelter i måleren eller regn

Kontakt

For spørsmål om denne websiden, kontakt Stian Strømseth på e-post stian@stromseth.no

Om maler og script som benyttes

Malene er designet av CarterLake.org med PHP konvertering av Saratoga-Weather.org.
Kevin Reed ved TNET Weather har laget den grunnleggende PHP-kodingen.
Mike Challis fra Long Beach WA har laget vindrosegeneratoren og CSS
Ken True fra Saratoga-Weather.org har laget AJAX's oppdatering av data (sanntid), og har laget dashboard-design og integrering av TNET Weather common PHP site design for denne siden.
Radomir Luza fra Meteostanice OU Hovezi har laget scriptet for grafene vi bruker

Stian Strømseth har modifisert maler og script for Bardu Jeger og Fiskerforening

Malen er basert på orginaldesign fra Designs by Haran.

Malen er XHTML 1.0 gyldig. Valider XHTML og CSS koden for denne siden.